Skip to main content
 

FINANCIEREN

Maatwerk

 

STRUCTUREREN

Efficiency

 

OPTIMALISEREN

Rentabiliteit

Meer dan alléén vastgoed financieren

Proper Finance ondersteunt primair in het verkrijgen van een passende vastgoedfinanciering. We noemen hier bewust de term “passend”, want wij zijn van mening dat de financiering moet passen bij de wensen van een belegger, het object en de financier.

Wij ondersteunen hierbij onafhankelijk de belegger, waarbij we ons onder meer richten op de wijze van financieren, de rentestrategie, de te verstrekken zekerheden en een mogelijke exit-strategie. Op basis hiervan maken wij een selectie van passende financiers.

Daarnaast ondersteunen we bij het (her)structureren en optimaliseren van bestaande beleggingen. Hierbij laten we de condities weer aansluiten bij uw financieringsbehoefte. Tevens bekijken wij de mogelijkheden om meerwaarde te realiseren van uw belegging(en).

Financieren

Maatwerk

Of het nu gaat om een langdurige belegging, een handelsfinanciering, uitpondtraject, of eigen gebruik; Proper Finance ondersteunt in het verkrijgen van de financiering. Hierbij kan het ook gaan over verschillende op elkaar aansluitende financieringen om de continuïteit te waarborgen. Wij nemen hierbij een onafhankelijke rol en hebben als doel een financiering voor u te verkrijgen die aansluit bij uw wensen en de meest gunstige condities heeft. Wij beoordelen ook renteverlengingsvoorstellen van uw huidige financier.

Structureren

Efficiency

Door de bestaande financieringen te herstructureren komt er inzicht en balans in het risicoprofiel met als doel de bestaande condities te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om de tarifering, maar om de totale condities. Uw persoonlijke situatie, visie of wens kan veranderd zijn, maar ook de waarde van de verstrekte zekerheden. Hierbij is bijvoorbeeld meer flexibiliteit gewenst om af te lossen of juist bij te financieren, dan wel een aanpassing van de zekerheden gewenst.

Optimaliseren

Rentabiliteit

Door optimalisatie van een bestaande, dan wel nog aan te kopen portefeuille kunt u waarde toevoegen. Vraagstukken hierbij zijn bijvoorbeeld: huurmaximalisatie, mutatie- en leegstandsrisico, maar ook de mogelijke verkoop van een portefeuille waarbij u zelf de koopsom (gedeeltelijk) financiert. Op basis van onze ervaringen, denken wij graag met u mee. Hiervoor maken wij veelal gebruik van ons netwerk om de juiste kennis te verzamelen. Wij blijven betrokken tot de realisatie, dus tijdens het gehele traject.

 

Visie

Gedurende jarenlange ervaring in de financieringsbranche, is ons opgevallen dat veel aanvragers zich voornamelijk richten op het verkrijgen van de maximale financiering en de laagste rente. De overige voorwaarden worden hierbij vaak onderbelicht. Veelal worden zoveel mogelijk partijen benaderd voor de gevraagde financiering, zonder rekening te houden met de risicobereidheid van de verschillende geldverstrekkers ten opzichte van het type financiering en object. Daarnaast is de informatievoorziening vaak te summier, waardoor een financier geen goed besluit kan nemen.

Dit is een gemiste kans; een financiering heeft een grote invloed op de rentabiliteit van de belegging en heeft vaak een langdurig karakter. Tussentijds aanpassen is niet eenvoudig; het gaat vaak samen met hoge kosten en lange tijdslijnen. Dit gaat uiteindelijk ten koste van uw rendement en flexibiliteit.

Met de juiste informatie benaderen wij financiers die passen bij de behoefte van de aanvrager. Met als gevolg een hogere slagingskans en snelle, gefundeerde beslissingen.

 

Klanten

Over het algemeen behalen wij de optimale samenwerking met ervaren beleggers en/of vastgoedondernemingen met een kleine- tot middelgrote portefeuille. Uiteraard gaan wij graag in gesprek met startende beleggers mits er een realistische en duidelijke visie is.

Tevens zijn wij gesprekspartner voor accountants, financial planners en financiële adviseurs, maar ook voor relatiebeheerders van reguliere (groot)banken wanneer een financieringsverzoek niet binnen hun beleid past. Proper Finance ondersteunt niet in het verkrijgen van een eigen-woning financiering en/of consumptief krediet.

Heeft u een vraagstuk of wilt van gedachte willen wisselen, neem gerust contact met ons op. Wij gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om te kijken welke mogelijkheden er zijn.

Werkwijze

Allereerst gaan wij in gesprek met u om een goed beeld van de situatie te verkrijgen. We inventariseren uw wensen en kijken daarbij ook naar het risico dat u wil en kan dragen. Bij een financieringsbehoefte maken we het doel inzichtelijk, de financieringsbehoefte en het moment van financieren. Op basis van deze gegevens maken wij een inschatting voor wat betreft de haalbaarheid.

Wanneer wij voldoende haalbaarheid inschatten, stellen wij een financieringsmemorandum op welke we aanbieden bij de financiers die passen bij de gevraagde financiering. Wij houden u doorlopend op de hoogte van de status en onderhouden het contact met de betrokken partijen.

In het vervolgtraject maken wij een analyse van de verkregen voorstellen, waarbij u kiest voor het voorstel dat het best aansluit op uw situatie.
Tot het moment van verstrekking onderhouden wij de contacten met financier, notaris en eventuele andere betrokkenen.

Ook na verstrekking onderhouden we graag contact met u om op de hoogte te blijven van de stand van zaken. Door tijdig en volledig inzicht te hebben in de ontwikkelingen, ondersteunen wij in mogelijke rendementsverbeteringen, beoordeling van verlengingsvoorstellen en het behoud van een goede verstandhouding met uw financier.

Wij gaan verder dan alleen het verkrijgen van de financiering, omdat we geloven in een langdurige samenwerking.

Over Ons

Proper Finance is opgericht door Robbert Dammers. Na een afgeronde studie Fiscale Economie is hij zijn carrière gestart in de financieringsbranche en heeft inmiddels 15 jaar ervaring opgedaan bij diverse kredietverstrekkers. Dit vanuit de functie als interim kredietanalist en financieringsspecialist bij grootbanken, financieringsmaatschappijen en familiebedrijven, zoals: Rabobank, Frieslandbank, Mercedes-Benz Financial Services, Alcredis (Louwman Groep) en o.a. Newomij Financieringen.

In deze periode heeft hij talloze financieringsaanvragen behandeld en geconstateerd dat veel verzoeken onvolledig en onvoldoende onderbouwd zijn, terwijl een financieringsaanvraag juist op alle fronten passend moet zijn. Hier komt dan ook de naam Proper Finance uit voort. Proper in de zin van “passend” en de relatie met vastgoed (“property”).

De slagingskans voor een financiering is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de aanvraag. Door objectief samen te werken met diverse financiers, het verstrekken van de juiste gegevens en door te dringen tot de kern, geeft hij een duidelijke meerwaarde aan het totale traject. Indien nodig maakt Proper Finance gebruik van een partner netwerk met specialistische kennis. Door het inschakelen van de juiste partijen ondersteunen wij ook in bijvoorbeeld de aan- en verkoop van een portefeuille, de verhuur en het beheer.

Contact

Verwersstraat 26
5211 HW ‘s-Hertogenbosch
073 851 43 96
info@properfinance.nl

Proper Finance is gevestigd in het centrum van ’s-Hertogenbosch. U kunt op 50 meter afstand parkeren in parkeergarage Wolvenhoek (adres: Wolvenhoek 12).